Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

29 marca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zatwierdzono sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok i udzielono absolutorium Zarządowi. Na kolejna dwuletnia kadencję wybrano władze Stowarzyszenia. Prezesem nadal będzie Andrzej Domański, w skład Zarządu weszli Magdalena Czechowicz i Jacek Wojdałowicz, a Komisje Rewizyjną tworzą Marcin Szwedo, Józef Gramatyka i Andrzej Jędrzejec.