Żegnamy Darka Żaka

Dzisiaj odszedł na zawsze nasz kolega Darek Żak, członek założyciel naszego stowarzyszenia i jego prezes w latach 2007-2011, nauczyciel, społecznik i samorządowiec.

Rodzinie Darka składamy nasze najszczersze kondolencje, łączymy się z Wami w bólu.

Koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia „Nasza Mała Ojczyzna”.