Podziękowania dla dyr. Bogusława Rupa

Odwiedziliśmy pana Bogusława Rupa, dyrektora Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie, który kończy pracę na tym stanowisku. Podziękowaliśmy za wieloletnią współpracę i życzyliśmy przyszłych sukcesów. Na pamiątkę wręczyliśmy panu dyrektorowi okolicznościową plakietkę.