Dokumenty

Sprawozdania za rok 2019 zamieszczone na stronie Narodowego Instytutu Wolności:

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Link do sprawozdań na stronie NIW: klik (KRS 0000152888)