Władze

Zarząd

Andrzej Domański – prezes Stowarzyszenia

Jacek Wojdałowicz – sekretarz

Magdalena Czechowicz – skarbnik

Komisja Rewizyjna

Marcin Szwedo

Józef Gramatyka

Andrzej Jędrzejec

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwa lata (§ 20 statutu) i upływa w I kwartale 2021 r.