Działalność informacyjna

Działalność ta prowadzona jest za pośrednictwem m. in. Sarzyńskiego Serwisu Informacyjnego. Społeczności lokalnej przekazujemy informacje o bieżących sprawach wspólnoty samorządowej.

Skip to content