Działalność

Stowarzyszenie koncentruje się na kilku obszarach działalności:

– organizacja cyklicznych imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym „Pożegnanie Wakacji”,

– projekty edukacyjne dla młodzieży,

– wsparcie Zespołu Szkół w organizacji obozów wypoczynkowo-sprawnościowych dla młodzieży,

– informowanie społeczności lokalnej o bieżących sprawach wspólnoty samorządowej.